Prin harul lui Dumnezeu şi prin călăuzirea Duhului Sfânt, Biserica Penticostală din Dej a luat fiinţă în anul 1949. Primul loc de adunare a fost pe str. Varga Catalina, nr.49, unde, în locuinţa familiei Chira  Gheorghe şi Ana, (creştini ortodocşi), într-o cameră de 4 x 4 m luată cu chirie, se întâlneau la părtăşie între 12 şi 15 persoane (fiecare îşi adusese scaunul său de acasă).

În anul 1950, când fratele Marin Sandu a fost invitat de fratele Mureşan Vasile, conducătorul bisericii, să vină la Dej, erau 22 de membri. Un timp, biserica a fost slujită la Cina Domnului de către fratele Pop Ionaş din Cluj. Tot în această perioadă, au slujit la actele de cult fraţii prezbiteri Baias Ştefan şi Baias Petru de la Vad.

Prin anul 1956, biserica s-a mutat la familia Mureşan Vasile şi Reghina, pe str. Baia Mare, nr. 20. Familia Mureşan a pus la dispoziţia bisericii o cameră de dimensiuni mai mari, fără să ia chirie. În 1957, numărul membrilor trecuse de 40. În vremea aceea, fratele prezbiter Georgiu Dănilă de la Chiuieşti a slujit biserica la actele de cult. Cam în această perioadă, s-a procedat, pe linia Cultului Penticostal,  la organizarea pe sectoare a bisericilor. Astfel, Biserica Penticostală din Dej a fost trecută  în sectorul de biserici slujite de fratele pastor Marin Sandu.

Al treilea loc în care a fiinţat Biserica Penticostală din Dej a fost casa familiei Borza Ilie şi Ileana, pe str. Uzinei, nr. 3. Mutarea s-a petrecut în anul 1964. Aici, biserica şi-a desfăşurat activitatea  până în luna mai a anului 1967, când s-a mutat din nou pe strada Varga Catalina, acum, la nr. 76, la familia Pop Iosif şi Viorica. În timpul cât a fost pe strada Uzinei, biserica a fost slujită de fratele pastor Rusu Ilisie din Negrileşti, un pionier al credinţei penticostale pe valea Someşului.

Mutându-se pe str. Varga Catalina, biserica a beneficiat de un spaţiu mai mare, nu numai prin ceea ce, iniţial, s-a pus la dispoziţie, ci şi prin ceea ce s-a adăugat în urma construirii unei camere cu aportul bisericii.

In 1968, a venit în biserica din Dej fratele Costea Augustin, mutându-se de la Călan, jud. Hunedoara. A fost ales conducător al bisericii, poziţie pe care a păstrat-o până în 1979, când a plecat definitiv în SUA. A fost ordinat ca diacon în biserică, iar la plecare era prezbiter, fiind ordinat în ţară.

Biserica s-a înmulţit cu ajutorul Duhului Sfănt. Datorită migraţiei forţei de muncă de la sat spre oraş, au venit şi fraţi care munceau în Dej. Printre cei veniţi, a fost şi fratele Popan Victor, care era ordinat ca diacon. A slujit astfel în biserică până la plecarea sa în Timişoara, unde a fost ordinat ca prezbiter şi, mai târziu, ca pastor.

In 1967, în biserică s-a organizat un cor de către fratele Câmpean Vasile (zis Diri”), originar din Dobric. Cu unele întreruperi, corul a dăinuit până la plecarea fratelui dirijor din  Dej.

Numărul membrilor a crescut, s-au ridicat tineri, familii tinere cu copii, astfel, spaţiul a devenit insuficient. S-a pus problema cumpărării  întregului imobil, dar autorităţile vremii s-au opus, motivând cu poziţia faţă de stradă, (clădirea era într-o curbă), existând pericolul de accidente din cauza traficului rutier, în momentul ieşirii mulţimii în stradă la terminarea slujbelor. După multe căutări şi insistenţe pentru aprobări, s-a cumpărat o casă, cu teren aferent, pe strada Ţibleşului, nr.37, în anul 1972. Cu o mobilizare deosebită a membrilor bisericii, s-a reuşit demolarea vechii clădiri şi ridicarea alteia, astfel că, în decembrie 1972, s-a intrat în noua clădire, prima ca proprietate a bisericii, aceasta fiind a patra mutare. In timp, a fost nevoie de prelungire, astfel că, în 1979, s-a acţionat în acest sens.

În această clădire, biserica a funcţionat până în anul 2008, numărul membrilor botezaţi ajungând şi la peste 800, iar cu copii, la peste 1000.

Pastor al bisericii a fost fratele Marin Sandu până în 1984, când, într-un gest unic până la acea vreme, a predat pastoraţia fratelui Mocan Romu, absolvent al Seminarului Teologic Penticostal, Bucureşti, promoţia a doua, 1980 – 1984. Au fost ordinaţi ca diaconi (1982) şi apoi ca prezbiteri (1987) fraţii Miclea Daniel şi Prunean Ioan. Fratele Prunean Nelu a fost ales conducător de biserică în 1979, după plecarea fratelui Costea Augustin, şi a păstrat funcţia până la plecarea sa în SUA în 1987. În 1994, fratele Miclea Daniel a fost ordinat ca pastor,  slujind în biserică şi într-un sector de biserici.

Au fost  pastori şi membri în biserică, slujind în biserică, dar având responsabilităţi de sector, fraţii Pop Ioan de la Negreni şi Miclea Ioan din Curtuiuş. In 1977, a venit ca membru în biserică, mutându-se cu familia de la Osoi, fiind apoi ordinat ca prezbiter, fratele Horvat Ioan. Este slujitor şi membru activ şi acum, în 2014.

Pe parcursul anilor, au absolvit Institutul Teologic Penticostal de la Bucureşti fraţii Mois Ghiţă – pastor la Baia Mare, Miclea Cornel – pastor la Huiedin şi Cupşa Ovidiu – pastor cu sector lângă Dej, Miclea Daniel Ioan – diacon, Mocan Remus, Miclea Alin, Şteţco Samuel şi Şteţco Daniel, cât şi surorile Timicer Claudia şi Mocan Ştefania – căsătorită Creţa.

Au fost ordinaţi ca diaconi şi apoi prezbiteri (2009) fraţii Aitonean Cornel, Câmpan Vasile şi Mureşan Ionică. De asemenea, au fost ordinaţi ca diaconi fraţii Stan Augustin, Oşan Pompei, Bălan Ştefan, Chira Sabin, Miclea Daniel  Ioan şi Miclea Vasile, iar fraţii Bob Costel şi Oros Daniel, recunoscuţi ca diaconi, au slujit în biserică, ordinarea lor fiind făcută în alte biserici, înainte de a veni sau de a reveni ca membri în biserică. Toţi aceştia sunt activi în slujbă.

Din Biserica Penticostală Dej au luat fiinţă, în cursul anilor, biserici în Urişor şi in Cuzdrioara şi filiatii în Ocna Dej, in Mănăşturel şi in Şomcutul Mic.

În 1994, un grup de 218 de credinciosi împreună cu fratele Mureşan Nelu, s-a desprins de biserică, infiinţând pe strada Horea, nr. 25a, Biserica Penticostală nr.2 „Betel” – Dej. Fratele Nelu Mureşan a fost ordinat ca pastor al acestei biserici. De atunci, biserica de pe str. Ţibleşului s-a numit Biserica Penticostală nr.1 – Dej.

În luna octombrie 1996, s-a înfiinţat, prin iniţiativa şi prin implicarea fratelui Rocaş Todor, Biserica nr. 3 – Dej pe strada Tatra, nr. 4, formată, în general, din credincioşi mai în vârstă, domiciliaţi în zonă. Fratele Rocaş a fost diacon şi conducătorul acestei biserici. În prezent, această biserică are conducător pe fratele diacon Pompei Oşan şi pastor, pe fratele Miclea Daniel.

Locaşul de rugăciune de pe str. Ţibleşului, nr.37 era de mai multă vreme neîncăpător. Astfel, în luna mai 1998, s-a cumpărat un teren cu o suprafaţă de 1648 mp pe strada 22 Decembrie 1989, nr.3A, pentru construcţia unui nou locaş de rugăciune. Lucrările de construire au început în luna mai a anului 2002 şi, sub binecuvântarea lui Dumnezeu, s-au terminat in 1 iunie 2008, când a avut loc slujba divină inaugurală. Pe str. Ţibleşului, au rămas aprox. 60 de credincioşi, fiinţând la început ca filiatie a Bisericii nr.1, apoi, ca biserică de sine stătătoare, formând Biserica Penticostală nr.4 – Dej, păstorită, în prezent, de fratele pastor Miclea Daniel.

Deşi au avut loc atâtea desprinderi de grupări de credincioşi, prin îndurarea Bunului Dumnezeu şi prin lucrarea harului divin, Biserica Penticostală nr.1 – Dej numără în prezent 1016 membri, dintre care 689 membri botezaţi şi 327 de copii.

Privitor la slujba cântării de laudă de factură corală, după mutarea bisericii pe str. Ţibleşului în anul 1972, fratele Pop Vasile s-a implicat în lucrarea de reorganizare a corului mixt, pe care l-a condus ca dirijor până în anul 2000, cu întrerupere pentru misiunea din Oltenia. A organizat şi corul tinerilor. Între timp, perioade scurte, au dirijat fraţii Mois Alexandru, Stan Nelu şi Miclea Cornel. Din 2000, corul a fost dirijat de fratele Nelu Ianchiş până în septembrie 2012, avându-l ca asistent din 2006 pe fratele Paul Mocan. În 2012, acesta a fost ales ca dirijor principal. Tot din toamna anului 2012, fratele Marian Fedur a avut o contribuţie importantă la reorganizarea corului mixt, care în prezent (2014) numără 120 de membri activi, având ca dirijori pe: Marian Fedur, Paul Mocan, Simion Ianţa, Romulus Mocan şi, în formare, Darius Pop.

În prezent, pe lângă corul mixt al bisericii, activează corul mixt de tineri, cu aprox. 80 de membri, dirijat de sora Denisa Dumitru, corul de fete, cu 40 de coriste, dirijat de sora Andreea Mureşan şi corul copiilor, având 70 de membri, fiind dirijat de surorile Flavia Mocan şi Florina Mureşan. Corul copiilor a luat fiinţă în anul 1979, sub îndrumarea surorii Ela Marin, care a activat la acest compartiment până în anul 2002.

Fanfara  bisericii a luat fiinţă în 1980, prin implicarea specială a fratelui Vasile Mureşan şi prin aportul fratelui Alexuţa Mocan din Someşeni, Cluj, care a activat ca dirijor până în 1985, venind de la Cluj după orele de serviciu. Din 1985 şi până în anul 1992, luna iunie, fanfara a fost dirijată de fratele Iosif Sătmărean. O perioadă mai scurtă, a fost dirijor şi fratele Vasile Pop. Din 1992, fratele Nelu Ianchiş s-a implicat în organizarea şi dirijatul fanfarei până în 2012. În perioda următoare, fanfara n-a mai activat . În 2013, fratele Marian Fedur s-a implicat si în acest domeniu prin instruire de noi fanfarişti, astfel că, în prezent, fanfara are 65 de membri activi, cu dirijorii: Marian Fedur, Dacian Medan, Nelu Gujan şi, în formare, Remus Ianchiş.

Desigur, o istorie mai amănunţită ar cuprinde mai multe detalii, mai multe date şi mai multe nume. Din lipsa unor consemnări mai precise, există posibilitatea nefericită de a se fi strecurat unele greşeli sau scăpări în menţiunile prezentate. Pentru aspecte de acest gen, apelăm la spiritul iertării. Pentru tot ce s-a făcut bun, cu recunoştinţă ne închinăm înaintea Domnului Dumnezeului Celui veşnic, pe care-L rugăm să-şi însufleţească lucrarea în scurgerea vremurilor, prin Domnul Isus Hristos şi sub călăuzirea Duhului Sfânt. Amin